แฟมิลี่มาร์ท

แฟมิลี่มาร์ท

แฟมิลี่มาร์ท เป็นธุรกิจค้าปลีก Convenience Store

แฟมิลี่มาร์ท เป็นธุรกิจค้าปลีก Convenience Store ที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันมี 1,040 สาขาในประเทศไทย Family Mart เป็นร้านที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าของ ใน Seishun Group ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ห้างสรรพสินค้า PG Seibu เป็นผู้นำของห้างสรรพสินค้าอันดับ 1 ในญี่ปุ่นSeiu Superstore ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมซูเปอร์สโตร์และซูเปอร์มาร์เก็ต Family Mart หนึ่งในผู้นำด้านการค้า “Convenience Store” ที่มีเครือข่ายในญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันไทยจีนสหรัฐอเมริกาและเวียดนามรวมกว่า 15,000 สาขา

ในปี พ.ศ. 2516

Seyu Supermarket มีแนวคิดที่จะลดขนาดพื้นที่ขายลงเหลือประมาณ 100 ตารางเมตรซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ“ Family Mart” ในปี พ.ศ. 2518 Se Yu ได้เปิดร้านรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบแฟมิลี่มาร์ทในปัจจุบันในปีพ. ศ. 2521 เริ่มแผนธุรกิจ ในรูปแบบการขายแฟรนไชส์ ​​(Franchise) และเปิดร้านสาขาแรกในรูปแบบแฟรนไชส์ ในปี 1981 Sei Yu ได้เปลี่ยนร้านค้าทั้งหมด 86 ร้านภายใต้ FamilyMart Co. , Ltd.

และขยายสาขาตามลำดับในปี 2531 เราได้ร่วมทุนกับไต้หวันภายใต้ชื่อ“ Taiwan FamilyMart Co. , Ltd. ” ในปี 1990 FamilyMart ขายให้กับ Bakwang Co. , Ltd. ในเกาหลีใต้ปี 1991 ขยายสาขาเป็น 2,000 สาขาและฉลองครบรอบ 10 ปีในปี 2535 ลงทุนในประเทศไทยภายใต้ชื่อ“ Siam FamilyMart Co. , Ltd. ” ในปี 2547 ร้านค้าแห่งแรกในประเทศจีนได้เปิด“ Shanghai FamilyMart Co. , Ltd. ”

แฟมิลี่มาร์ท

ในปี 2548 ร้านค้าแห่งแรกได้เปิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ “Famima Corporation”

ในปี 2552 เปิดสาขาแรกในเวียดนาม ในปี 2555 เปิดสาขาในอินโดนีเซีย ในปี 2556 เปิดสาขาในฟิลิปปินส์ แฟมิลี่มาร์ทในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทย และประเทศญี่ปุ่นโดยมีการร่วมทุนดังนี้บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ทโฮลดิ้ง จำกัด แฟมิลี่มาร์ทประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็น Slot บริษัทในเครือเซซันกรุ๊ปที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

Itochu เป็น บริษัท การค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 1 ในญี่ปุ่น Itochu ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2401 ในฐานะผู้นำเข้าส่งออกและค้าส่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ปัจจุบัน บริษัท อิโตชู จำกัด กลายเป็น บริษัท การค้าชั้นนำของญี่ปุ่น และมีบทบาทโดดเด่นในธุรกิจการค้าโลกมีสำนักงานมากกว่า 150 แห่งใน 80 ประเทศดำเนินธุรกิจใน 7 ประเภทธุรกิจหลัก ได้แก่ การบิน อิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดียธุรกิจเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

สินค้าทั่วไปพลังงานเหล็กและแร่ธาตุ

กลุ่มการเงินอสังหาริมทรัพย์และประกันภัยกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ธุรกิจอาหารธุรกิจรถยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรมธุรกิจการผลิตสิ่งทอ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) พันธมิตรทั้ง 4 รายได้ลงนามในสัญญา สล็อต ซื้อสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกจาก บริษัท แฟมิลี่มาร์ทภายใต้ชื่อ “บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ทจำกัด ” ด้วยทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาทเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535

แฟมิลี่มาร์ท

Family mart

Family Mart is a 24-hour retail Convenience Store business that sells consumer goods. There are currently 1,040 branches in Thailand. Family Mart is a Japanese-owned store in the Seishun Group, the largest chain in Japan. Seibu Department Store is Slot the leader of the No. 1 department store in Japan, Seiu Superstore, the industry leader in superstores and Family Mart supermarkets, one of the leading “Convenience Store” trade chains in Japan, South Korea, Taiwan, Thailand, China. United States and Vietnam, a total of more than 15,000 branches.

Seyu Supermarket has the idea to reduce the sales area to about 100 square meters, which is the beginning of “Family Mart”. In 1975, Se Yu opened a new style shop. Which is the current family mart format in slot machine pantip the year Fri 1978 Start a business plan In the form of franchise sales (Franchise) and opened the first store as a franchise in 1981, Sei Yu changed all 86 stores under FamilyMart Co., Ltd.

เรื่องก่อนหน้า

ubuntu download

เมนู