ฝากครั้งแรก รับฟรี 300
รับ Cash Back 10% ทุกวัน
รวมเกมสล็อตออนไลน์
รับ Cash Back 10%
ฝากครั้งแรก รับฟรี 100

ฟรีแลนซ์ ( freelance ) อาชีพเสริมสร้างรายได้

ฟรีแลนซ์ สร้างรายได้

ฟรีแลนซ์ ( freelance ) หรือ อาชีพอิสระ ไม่ว่าจะทำงานอะไรที่ก่อเกิดรายได้ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การทำงานประจำ ไม่มีหน่วยงานรับรอง ก็นับเป็นอาชีพอิสระทั้งสิ้น หากจะกล่าวกันให้เห็นภาพ ก็มักจะเห็นได้อย่างเช่น กราฟิกดีไซน์ ตัดต่อ ออกแบบแบนเนอร์ รับจ้างยื่นบัญชี คอนเทนต์ครีเอเตอร์ เป็นต้น

อาชีพเหล่านี้ โดยมากถูกจ่ายค่าจ้างเป็นงานๆ ไป เมื่อเสร็จสิ้นงาน ก็ไม่มีรายได้ต่อเนื่องที่ต้องจ่าย ไม่มีภาระผูกพันหลังเสร็จงาน ซึ่งอาชีพเหล่านี้ จะถูกหัก 3% และจะได้รับใบทวิ 50 จากบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรที่จัดจ้าง ซึ่งแน่นอนว่า ผู้มีรายได้ทุกคนจะต้องยื่นภาษี (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.90

  • มาตรา 40 (1) หมายถึง รายได้ที่ได้รับจากผู้จัดจ้าง ค่าจ้าง เงินเดือน โอที เป็นต้น 
  • มาตรา 40 (2) หมายถึง รายได้ที่ได้จากการทำงาน ค่านายหน้า ค่าเช่าบ้าน 
  • มาตรา 40 (3) หมายถึง รายได้ที่เกิดขึ้นจากพินัยกรรม ลิขสิทธิ์ 
  • มาตรา 40 (4) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ย เงินปันผล
  • มาตรา 40 (5) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการให้เช่า
  • มาตรา 40 (6) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากวิชาชีพอิสระ เช่น กฎหมาย ศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ
  • มาตรา 40 (7) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการจัดหา
  • มาตรา 40 (8) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการเกษตร ขนส่ง การพาณิชย์ และอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-7 ที่กล่าวมาข้างต้น

ฟรีแลนซ์ มีรายได้เท่าไหร่ถึงจะต้องเสียภาษี

ปัจจุบันก็สามารถยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายดาย ไม่ต้องเดินทางไปที่เเขต หรือสรรพากร โดยผู้ที่จะถูกคำนวณหักภาษีนั้นจะต้องเป็นผู้มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท หรือ 60,000 บาทต่อปี โดยต้องยื่นเสียภาษีเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิอัตราภาษี
1-150,000ยกเว้น
150,001-300,0005%
3000,001-500,00010%
500,001-750,00015%
750,001-1,000,00020%
1,000,001-2,000,00025%
2,000,001-5,000,00030%
5,000,001 ขึ้นไป35%

ทีนี้ก็ทราบกันแล้วว่า ไม่ว่าอาชีพไหนก็จำเป็นต้องยื่นแสดงรายได้ทั้งสิ้น ทีนี้ก็มีคำถามมากมายว่า แล้วรายได้ที่ได้จากการเล่นเกมออนไลน์ได้เงินล่ะ ต้องเสียภาษีหรือไม่ ต้องแสดงอย่างไร บอกก่อนว่า หากเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การเล่นหุ้น ซื้อคริปโต ก็ต้องเสียภาษีทั้งนั้นครับ แต่หากเป็นการเล่นเกมออนไลน์แล้วก่อเกิดเป็นรายได้ บอกเลยว่า ยังไม่ต้องเสียภาษีในการลงทุนครั้งนี้ 

Pgslot จุดเริ่มต้นของการลงทุน แพลตฟอร์มการลงทุนแห่งอนาคต